Webb

Jag erbjuder hemsidor som är enkla att förstå sig på och navigera. Jag fokuserar på att göra stilrena hemsidor där företagets information når ut till besökarna på ett effektivt sätt. Jag designar sidorna efter företagets logotype och färger.

Heby Tegelbruksmuseum
http://tegelbruksmuseet.se

ÅC Danell och Sonja Petterson
http://konstiheby.se

Aguelimuseet
http://aguelimuseet.se